A̱nwuat A̱tyap

Ghwughwu Yesu

Ghwughwu Yesu hu shei nzi̱t nkhang nia tazwa Yesu A̱tyu Na̱za̱ra̱t-byin nggu hu, nta̱m nggu na mi̱ swanta hu, a̱khwu nggu ka, doot nggu hu ma̱ á̱niet ba̱ ka̱n kwi a̱ni ma̱ng nyeak nggu hu nat tswazwa da̱nian shyichet á̱nietbishyi.